Test

optymalnie 8 punktów do zdobycia

Test kompetencyjny odnośnie przygotowania kamienia do druku< - Flash animation