Prasa Litograficzna

Prasa litograficzna - animacja Flash

Prasa do druku płaskiego (prasa litograficzna) zasadniczo różni się od innych pras graficznych. Różnica, oprócz wyglądu, polega przede wszystkim na innej zasadzie docisku podczas druku. W przypadku pras wklęsłodrukowych mamy do czynienia z dwoma walcami, które obracają się równocześnie i przeciągają stół, na którym znajduje się matryca drukująca (płytka metalowa, linoleum) wraz z papierem i filcem. Docisk zostaje ustalony jeszcze przed 'wjechaniem' stołu między walce. Przy stosunkowo cienkich matrycach - linoleum, metal - nie ma najmniejszego problemu z wjechaniem stołu pomiędzy walce. Gdybyśmy na takiej prasie chcieli położyć matrycę litograficzną - czyli gruby i ciężki łupek wapienny - łatwo się domyślić, że nie udałoby się 'podjechać' stołem pod walce. Z kolei prasa do drzeworytu, która dociska równomiernie całą powierzchnię matrycy - byłaby zbyt ryzykowna. Kamień litograficzny jest kruchy i wystarczyłaby mała nierówność, żeby pod takim dociskiem pękł.
Wykonywanie odbitek z kamiennej matrycy wymaga zupełnie innego rozwiązania: docisk zostaje ustalony dopiero bezpośrednio na kamieniu i ruch stołu również musi kończyć się na kamieniu. Prasa litograficzna działa na zasadzie jednoczesnego tarcia i docisku.

Schemat prasy litograficznej

Prasa wklęsłodrukowa

Prasa wklęsłodrukowa posiada stół poruszany przez dwa walce, które wprawia w ruch system kół zębatych.
Te z kolei obraca duże koło zamachowe, którym można lekko kręcić dzięki odpowiedniemu przełożeniu. Stół może jeździć miedzy walcami w obie strony. Docisk na takiej prasie ustala się za pomocą dwóch pokręteł położonych symetrycznie po obu stronach górnego walca. Ważne jest, żeby obie strony miały taki sam docisk. Między matrycą z papierem graficznym i walcem znajduje się filc. Walec wjeżdża najpierw na filc, dopiero później na położoną pod nim matrycę z papierem.

img_prasa_wklesla.png