Litografia na kamieniu

autor: Anna Trojanowska
 Od 2003 roku asystentka w pracowni litografii prof. Pawła Frąckiewicza na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

kontakt: aniat@litografia.pl

Prezentacja powstała w ramach pierwszej edycji Programu Stypendialnego 'Młoda Polska' 2004/2005 Narodowego Centrum Kultury. Wszystkie animacje powstały na bazie materiałów zrealizowanych w pracowni litografii ASP we Wrocławiu.