Litography on stone

This presentation was made in the lithographic workshop in the Graphic Department of Academy of Fine Arts in Wrocław prof. Paweł Frąckiewicz PhD Anna Trojanowska

Litografia na kamieniu

Prezentacja powstała w pracowni litografii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pieknych we Wrocławiu prowadzonej przez prof. Pawła Frąckiewicza i dr Annę Trojanowską


aniat@litografia.pl